น้ำตกเลาลี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเลาลี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  อยู่ระหว่างหมู่ที่ 8 บ้านปางมะกาด และหมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้ำกืน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :602