หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > แจ้ห่ม > เขื่อนกิ่วคอหมา
เขื่อนกิ่วคอหมา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนกิ่วคอหมา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่7 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.77
longitude :  99.62
รายละเอียด :  เขื่อนกิ่วคอหมาใช้เก็บกักน้ำปิดกั้นแม่น้ำวังโดยมีหลักที่จะเก็บน้ำในฤดูฝน ที่ในลุ่มน้ำวังมีปริมาณน้ำมากเกินความจำเป็นของเกษตรกรเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโครงการฯแล้วเสร็จและสามารถกักเก็บน้ำได้ในปี 2551 มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์เส้นทาง 1035 ถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม ผ่านเส้นทางเข้าตำบลปงดอน อำเภอแ้จ้ห่ม จังหวัดลำปาง ห่างจากหมู่บ้านตำบลปงดอน ประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :537