วนอุทยานชีหลง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วนอุทยานชีหลง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 บ้านวังหว้า ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บริเวณที่สาธารณประโยชน์โคกป่ายาง(ชีหลง) ที่ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยานชีหลงนี้ เป็นที่ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่สาธารณประโยชน์เพื่อการเลี้ยงสัตว์ กรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจและจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2525 ลักษณะที่ โดดเด่นของ แหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานชีหลง จะเป็นเกาะ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะการแปลี่ยนเส้นทาง ของแม่น้ำชี โดยในอดีตนั้นแม่น้ำชีจะไหลเวียน อ้อมพื้นที่บริเวณของวนอุทยานชีหลงไปทางด้านทิศเหนือ แล้วไหลวกกลับมา ทางทิศใต้ ภายหลังแม่น้ำชีได้มีการกัดเซาะ จนทำให้บริเวณที่เป็นคอคอดขาด จึงเป็นสาเหตุให้แม่น้ำชีเปลี่ยนสายใหม่ ในส่วนที่โค้งถูกกัดขาด ส่งผลให้ เกิดเป็นเกาะในพื้นที่ตอนกลาง เต็มไปด้วยไม้ดอก และต้นยางขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างความร่มรื่นเหมาะสำหรับเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก
การเดินทาง :  รถยนต์ การเดินทางไปวนอุทยานชีหลง เดินทางจากจังหวัดมหาสารคามตามทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ถึงกิโลเมตรที่ 6 บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย ซึ่งเป็นทางลาดยางตลอด ขวามือจะเป็นทาง ร.พ.ช. เป็นทางดินลุกรังเข้าสู่หมู่บ้านวังหว้า เส้นทางนี้เลียบแม่น้ำชีก่อนจะถึงบ้านหว้า แยกขวามือเป็นทางสาธารณประโยชน์เลียบแม่น้ำชีและสิ้นสุดที่ฝายน้ำกั้นชลประทาน รวมระยะทางจากจังหวัดมหาสารคามตามเส้นทางไปจังหวัดกาฬสินธ์ถึงวนอุทยานชีหลงเพียง 11 กม. เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม :355