ภูสิงห์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูสิงห์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  พุทธสถานภูสิงห์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.72
longitude :  103.51
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :327