วัดพุทธมงคลบ้านสระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพุทธมงคลบ้านสระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านสระ ม.2 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.32
longitude :  103.29
รายละเอียด :  หลวงพ่อพระยืน(วัดสุวรรณาวาส) หลวงพ่อพระยืน(วัดพุทธมงคล) ทั้งสองพระองค์ทรงอานุภาพ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นปูชนียวัตถุ ที่ควรแก่กาสักการะเคารพบูชายิ่ง ทั้งสององค์นี้ชาวบ้านนิยมเรียกกัน ว่า " หลวงพ่อพระยืน " เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเป็นมิ่งขวัญเป็นที่พึ่งพาทางใจของชาว พุทธ ทุกถ้วนหน้าโดยเฉพาะ ชาวกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ เป็นปรางสรงน้ำ มีความสูงตลอดองค์ประมาณ 8 ศอก กว้าง 2 ศอก พระเนตรและเนื้อองค์พระ สร้างด้วยศิลาแลงอย่างดี เป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างในสมัยขอมก่อนยุคสุโขทัย
การเดินทาง :  -รถยนต์ส่วนตัว ตามเส้นทางถนนถีนานนท์มหาสารคาม-กันทรวิชัย ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม16 กิโลเมตร -รถโดยสารประจำทาง มีรถวิ่งผ่านตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ตามเส้นทางมหาสารคาม-กันทรวิชัย ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 16 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :205