โบราณสถานกู่ทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานกู่ทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านกู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :72