หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เมืองพะเยา > สันธาตุ(บ้านร้องไฮ)
สันธาตุ(บ้านร้องไฮ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สันธาตุ(บ้านร้องไฮ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใส
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :58