หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เชียงคำ > อ่างเก็บน้ำ น้ำแวน
อ่างเก็บน้ำ น้ำแวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำ น้ำแวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านผาฮาว - ผาสุก ตำบลทุ่งผาสุข
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข มีแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตตำบลที่เป็นที่ขึ้นชื่อและรู้จักของคนโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำน้ำแวน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านผาฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ
การเดินทาง :  ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์เืพื่อศึกษาเส้นทางตามธรรมชาติ

จำนวนผู้เข้าชม :389