นำตกห้วยต้นผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นำตกห้วยต้นผึ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสระเใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๖๐
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.94
longitude :  100.31
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของตำบล ที่ตั้ง จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ถึงทางเข้าน้ำตก ประมาณ 2 กิโลเมตร ถนนสายเชียงม่วน ? ดอกคำใต้ ความงดงามของน้ำตกถ้าหากนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแบบเต็มตรงหน้า จะเห็นเป็นรูปเหมือนพระประธานในวัด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์ต้นน้ำที่ใช้อุปโภค ? บริโภคของตำบล ธรรมชาติสายงามถ้าหากนักท่องเที่ยวท่านใดอยากท่องเที่ยวแบบศึกษาธรรมชาติสองข้างทางเป็นเส้นทางที่ศึกษาธรรมชาติมีต้นไม้ที่หายากให้ท่านได้ดู
การเดินทาง :  ถนนสาย 1251(เชียงม่วน - ดอกคำใต้)

จำนวนผู้เข้าชม :448