วัดเวียงสระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเวียงสระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0818944009
latitude :  8.65
longitude :  99.29
รายละเอียด :  เมืองโบราณ สมัยศรีวิชัย
การเดินทาง :  ทางบก ห่างจากเทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ระยะทาง 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :405