หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > บุรีรัมย์ > หนองหงส์ > ศูนย์พิพิธภัณฑ์โบราณบ้านฝ้าย
ศูนย์พิพิธภัณฑ์โบราณบ้านฝ้าย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์พิพิธภัณฑ์โบราณบ้านฝ้าย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  186 หมู่ที่ 9 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เมืองฝ้ายเมืองโบราณในเขตลุ่มน้ำลำปลายมาศที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบจนเห็นได้ชัดจากภาพถ่ายทางอากาศ เมื่อมีการศึกษาสำรวจพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ชี้ชัดได้ว่าเป็นแหล่งที่มีการตั้งถิ่นฐานมาแต่ยุคเหล็กหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ราว 2500 ปี และได้พัฒนาต่อเนื่องเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี ดังปรากฏร่องรอยทั้งโบราณวัตถุและซากโบราณสถานปรักหักพังตามกาลเวลากระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ซึ่งวันนี้มีผู้คนเข้ามาตั้งหลังปักฐานฟื้นฟูกลับมาเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองโบราณแห่งนี้รับรู้ดี ถึงความเก่าแก่ของพื้นที่ คือการขุดพบพระพระพุทธรูปหินสลักประทับเสด็จจากดาวดึงส์ที่ชาวบ้านเรียกว่า ?หลวงพ่อพุทธประทานพร? พระพุทธรูปประทับยืนและเทวรูปอีก 2 องค์ทำจากสำริดขนาดใหญ่ รวมถึงพระพุทธรูปหินปางนาคปรกที่ชาวบ้านเรียกว่า ?หลวงพ่อศรี? พิพิธภัณฑ์เมืองฝ้ายนี้ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 (ตรงกัน ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง)
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :431