แพริมชีรีสอร์ท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แพริมชีรีสอร์ท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองเก่า ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0887483936
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อการพักผ่อน
การเดินทาง :  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองก่ำ ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :285