น้ำตกบางเท่าแม่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกบางเท่าแม่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.เขาต่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวลักษณะเป็นน้ำตก
การเดินทาง :  อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ห่างจากเมืองกระบี่ประมาณ 60 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :826