โลตัส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โลตัส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  888 หมู่ 4 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ในอ.ชุมแพ
การเดินทาง :  ห้างสรรพสินค้าโลตัส ห่างจาก เทศบาลเมืองชุมแพไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :367