หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านปันรัว หมู่5 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :449