ปราสาทหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านปราสาท ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0885909727
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นปราสาทที่มีลักษณะเป็น อาคารขนาดใหญ่ ก่อสร้างด้วยอิฐปนหินทรายและศิลาแลง จำนวน 2 กลุ่ม ตั้งเรียงกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามลำดับ คือ พลับพลา และปราสาทประธาน
การเดินทาง :  ม. 2 บ้านปราสาท ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

จำนวนผู้เข้าชม :583