ถำขรม,ถ้ำพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถำขรม,ถ้ำพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.คลองปราบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :70