วัดจำปานครบุรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจำปานครบุรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043501983
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดจำปานครบุรีเป็นวัดที่เก่าแก่ด้านประวัติศาสตร์ของอำเภอสุวรรณภูมิ คนทุ่งศรีเมือง
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 60 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอสุวรรณภูมิ ประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :809