วัดสระเกตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสระเกตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043501581
latitude :  15.74
longitude :  103.84
รายละเอียด :  สิมวัดสระเกตุ คือโบสถ์เก่าแก่ที่ชาวอีสานเรียกว่าสิม ปกติจะมีขนาดเล็กเพราะสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน มักจะมีอยู่หลังเดียวใน 1 วัด ส่วนสิมคู่ ที่อยู่ในวัดสระเกตุ บ้านน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด หมายถึง โบสถ์ 1 หลัง และวิหาร 1 หลัง สร้างในลักษณะและขนาดที่ใกล้เคียงกันมาก วัดสระเกตุสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ช่วงที่กลุ่มชนวัฒนธรรมไท-ลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณเมืองท่ง หรือเมืองทุ่ง คืออำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบัน วิหารที่เห็นในปัจจุบัน เดิมใช้เป็นสิม (โบสถ์) เป็นอาคารทึบฐานเป็นแบบเอวขัน มุขหน้าทำเป็นเครื่องไม้ประดับ แกะสลักลวดลายรูปราหูอมจันทร์ และลายพรรณพฤกษางดงามตามแบบพื้นถิ่น ส่วนสิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือคู่กับวิหาร สร้างในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 เป็นอาคารโปร่งฐานสูง มุขหน้าแกะสลักลายเหมือนกับวิหาร ต่อมากรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะวิหารและสิม วัดสระเกตุในปี 2543
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอสุวรรณภูมิ เดินทางขึ้นทอศเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :379