ภูขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาชุมใต้ หมู่ที่ 3 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูเขาขามตั้งอยู่ที่ตำบลหัวนาเป็นสถานที่ศักดิ์และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีบรรยากาศที่สวยสดงดงามมีจุดชมวิวที่ไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :396