อ่างเก็บน้ำแม่แพม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำแม่แพม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :114