หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ขอนแก่น > หนองสองห้อง > พื้นที่ป่าเชิงอนุรักษ์ป่าโนนชาดและหนองละเลิงเค็ง
พื้นที่ป่าเชิงอนุรักษ์ป่าโนนชาดและหนองละเลิงเค็ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พื้นที่ป่าเชิงอนุรักษ์ป่าโนนชาดและหนองละเลิงเค็ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.ดงเค็ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนชาดและบ้านละเลิง เค็ง มีพื้นที่ 1,117 ไร่ เป็นป่าชุมชนแบบดั้งเดิม สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เห็ด และสัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหาร และสมุนไพรของชาวบ้าน ได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนในการดูแลจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จนได้รับพระราชทานธง ?พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต? จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2539
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :341