ศาลเจ้าจอมปากช่อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าจอมปากช่อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่5 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มื่อสมัยก่อนสภาพภูมิประเทศของเทือกเขาภูเวียงมีลักษณะเป็นภูเขารูปแอ่งคล้ายปล่องภูเขาไฟหรือกระทะ คว่ำ เมื่อร้อยปีในอดีต สถานที่ราชการรวมถึงที่ว่าการอำเภอภูเวียง ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มในหุบเขาภูเวียง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 นายจรุง อุทะนุต นายอำเภอภูเวียงขณะนั้นได้ย้ายที่ว่าการอำเภอภูเวียงออกมาตั้ง อยู่นอกหุบเขา (คือที่ตั้งอำเภอในปัจจุบัน) โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ที่ราบลุ่มในเขตหุบเขาภูเวียงประกอบ ไปด้วย 3 ตำบล มีเทือกเขาำูภูเวียงล้อมรอบ มีลักษณะแปลกมาก เป็นรูปทรงรีคล้ายพญานาคยักษ์ นอนขดตัว เป็นวงกลม เว้นช่องว่างระหว่างหัวกับหางไว้ราวหกเมตรเศษ บริเวณนี้เรียกสืบต่อกันมาว่า "ปากช่อง"
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :325