ศาลาไหมไทย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลาไหมไทย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป้นศูนย์ผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบท เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 55 กิโลเมตร ติดกับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :301