อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.11
longitude :  103.46
รายละเอียด :  สถานที่เก็บกักน้ำห้วยแอ่ง
การเดินทาง :  จากร้อยเอ็ดถึงห้วยแอ่งประมาณ 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :201