วัดบ้านกล้วย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านกล้วย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตำบลสวนจิก
การเดินทาง :  เส้นทางร้อยเอ็ดวาปีปทุม

จำนวนผู้เข้าชม :148