วัดป่าภูนาหลาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าภูนาหลาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ทิศเหนือของพื้นที่ อบต.
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.77
longitude :  102.17
รายละเอียด :  เป็นวัดที่รวมนำ้ใจชาวนำ้โสม เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  ห่างจากตัว อ.นำ้โสม 2 กิโลเมตร ทางเข้าอยู่ข้างที่ทำการ อบต.ศรีสำราญ

จำนวนผู้เข้าชม :408