หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > ห้วยยอด > วัดถ้ำโสราษฏร์ประเดิษฐ์ (วัดถ้ำอิโส)
วัดถ้ำโสราษฏร์ประเดิษฐ์ (วัดถ้ำอิโส)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำโสราษฏร์ประเดิษฐ์ (วัดถ้ำอิโส)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดถ้ำโสราษฎร์ เดิมชื่อวัดถ้ำอิโสราษประดิษฐ์ สาเหตุที่เรียกว่า วัดถ้ำอิโส เพราะมีต้นไผ่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่ปากทางเข้าถ้ำ คือต้นอิโส ชาวบ้านจึงเรียกว่าถ้ำอิโส เมื่อก่อนวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์ ปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะเป็นวัดจึงเปลี่ยนจากถ้ำอิโสราษฎร์ประดิษฐ์ มาเป็น วัดถ้ำโสราษฎร์ วัดถ้ำโสราษฎร์ ชาวบ้านชายเขาเป็นผู้ค้นพบแต่ไม่มีชื่อระบุเป็นหลักฐานว่าใครเป็นคนค้นพบ คนแรก เท่าที่จำได้มีชาวบ้านช่วยกันขุดดินปรับสถานที่ภายในถ้ำต่างๆ ต่อมาวันที่ 30 มิถุนายน 2503 นายงุ้ย พักเง้า ชาวบ้านจากตำบลปากคม ได้มาริเริ่มก่อสร้างอย่างจริงจัง และชาวบ้านชายเขาได้เข้ามาช่วยเหลือ จนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  ทางเข้าอยู่ตรงข้ามกับค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าชม :208