หาดชลประทาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดชลประทาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.10 บ้านบึงฉลาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.36
longitude :  101.92
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :151