วัดกลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  ๐๓๒-๒๓๓๖๖๓
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดกลางคลองข่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :375