วัดดอนกระเบื้อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนกระเบื้อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถ่นที่ศักดิ์
การเดินทาง :  รถตู้กรุงเทพ - ราชบุรี รถตู้กรุงเทพ - โพธาราม รถตู้กรุงเทพ - สมุทรสงคราม รถตู้กรุงเทพ - จอมบึง รถประจำทาง ปอ.1 กรุงเทพ - โพธาราม รถประจำทาง ปอ.1 กรุงเทพ - ราชบุรี รถประจำทาง ปอ.2 กรุงเทพ - ราชบุรี รถประจำทาง ปอ.2 กรุงเทพ - ดำเนิน รถประจำทาง ราชบุรี - กาญจนบุรี รถประจำทางเล็ก ราชบุรี - บ้านโป่ง

จำนวนผู้เข้าชม :377