ท่าน้ำวัดสว่างหนองบัวทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าน้ำวัดสว่างหนองบัวทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองบัวทอง หมู่4 ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ภายในวัด สว่างหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ใช้เป็นสถานที่สำหรับแข่งเรือประเพณีทุกปี คนในพื้นที่เรียกว่า กุดหลวง
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ภายในวัด สว่างหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ห่างจาก อำเภอรัตนบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :42