ดอยปุย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยปุย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.8 บ้านห้วยฮี้ ต. ห้วยปูลิง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :494