บ้านท่าตาฝั่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านท่าตาฝั่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บ้านท่าตาฝั่ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำสาละวิน เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านภายในหมู่บ้านและรอบหมู่บ้าน เที่ยวชมธรรมชาติตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดูนก เที่ยวชมวิถีชีวิตในไร่ของชาวบ้าน (ตามฤดูกาล) ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน(ปากะญอ)อย่างใกล้ชิด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมร่วมกัน สัมผัสกับธรรมชาติ และสายน้ำจากธิเบตที่ไหลอย่างอิสระอย่างใกล้ชิด
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง แม่สะเรียง-แม่สามแลบ ท่านละ 50 บาท ค่าเรือโดยสาร แม่สามแลบ-ท่าตาฝั่งท่านละ 50 บาท ค่าเรือเช่าเหมาลำ 1,500 บาท

จำนวนผู้เข้าชม :408