สวนสาธารณะหนองทึง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะหนองทึง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.8 บ.ดอนกลาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.39
longitude :  103.26
รายละเอียด :  แหล่งธรรมชาติจากโครงการแนวทางการจัดการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ปี 2547 เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี มีสภาพที่สวยงามโดยเป็นสถานที่พักผ่อนประจำตำบลที่ยังมีความเป็นธรรมชาติ ในปัจจุบันหนองทึงมีพื้นที่ประมาณ 332 ไร่ หนองถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมีถนนคั่น ส่วนแรก เป็นส่วนด้านหน้าที่ติดกับถนนหลักกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ส่วนที่สอง เป็นบริเวฯด้านหลังเป็นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล สำหรับพักผ่อนมีทิศนียภาพสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอุปโภค - บริโภคของชุมชน
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอยางตลาดไปตามถนนทางหลวงหมายเลข ๑๒ มุ่งหน้าไปทางอำเภอเชียงยืน ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :314