ปรางค์กู่บ้านขุมเงิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปรางค์กู่บ้านขุมเงิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  สามแยกบ้านขุมเงิน หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :297