บึงพลาญชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงพลาญชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่กลางเมืองร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043511222 ต่อ 124
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด เดิมบึงนี้ตื้นเขินมาก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ อำมาตย์เอก พระยาสุนทรเทพ กิจจารักษ์ (ทองจันทร์ จันทรางศุ) ข้าหลวงเดิม หรือผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยนั้น เห็นบึงพลาญชัยตื้นเขินมาก ถ้าปล่อยทิ้งไว้บึงจะสาบสูญไป จึงได้ชักชวนชาวบ้านจากอำเภอต่างๆ มาขุด รอกบึงเพื่อให้น้ำขังอยู่ได้ตลอดปี และตั้งแต่นั้นมาบึงพลาญชัยได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด โดยมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘๐ ไร่ รวมพื้นที่ที่เป็นพื้นน้ำ และเป็นเกาะอยู่กลางบึง ส่วนพื้นดินที่เป็นเกาะอยู่กลางบึง ตกแต่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ หลายชนิด บรรยากาศร่มรื่น และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ หลากหลายพันธุ์ มีเรือจักรยานน้ำและเรือพายไว้บริการประชาชนพายเล่นในบึง มีน้ำพุสูงที่พุงขึ้นมาจากน้ำในบึงอย่างสวยงามหลายจุด นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด รวมทั้งจัดมหรสพต่างๆ ภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่น่าสนใจคือ ? ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือ และเชื่อว่าเจ้าพ่อจะช่วยดลบันดาลให้ชาวเมืองมีความสุข คิดสิ่งใดสมปรารถนา จึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ชาวเมืองร้อยเอ็ดจะพากันมากราบนมัสการขอพรเป็นประจำ ? พานรัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับศาลหลักเมือง ? พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ประดิษฐานไว้กลางสวนพฤกษศาสตร์อยู่ในเกาะกลางบึงพลาญชัย ? พระพุทธโคดมมงคลศิริพัฒนาบึงพลาญชัย พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานไว้กลางสวนพฤกษศาสตร์อยู่ในเกาะกลางบึงพลาญชัย ? ภูพลาญชัย มีลักษณะเป็นน้ำตกจำลอง และรูปปั้นสัตว์ต่างๆ คล้ายสวนสัตว์ ? สระบริสุทธิ์ เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑ ใน ๕ สระโบราณของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น ? ลานออกกำลังกาย และลานกีฬาเยาวชน เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลงกาย อันเป็นการเสริมสร้างพลานามัยแก่ชาวร้อยเอ็ด ? สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ เป็นสวนออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างพลานามัยแก่ชาวร้อยเอ็ด
การเดินทาง :  การเดินทาง ร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๕๑๒ กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสู่จังหวัดร้อยเอ็ดได้หลายวิธีทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านสระบุรี นครราชสีมา แล้วใช้ทางหมายเลข ๒๓ ผ่านมหาสารคาม จนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะทาง ๕๑๒ กิโลเมตร โดยรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพ- ร้อยเอ็ด ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร ๑๔๙๐ เว็บไซต์ www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ ได้ที่ www.thairoiet.com โดยรถไฟ จากกรุงเทพ ไปลงที่ขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าร้อยเอ็ดใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘ ชั่วโมง มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปขอนแก่นทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร ๑๖๙๐ เว็บไซต์ www.railway.co.th โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพ ? ร้อยเอ็ด สอบถามได้ที่ โทร ๐๔๓๕๑ ๘๒๔๖-๙ เว็บไซต์ www.nokair.com , call center ๑๓๑๘ การเดินทางภายในร้อยเอ็ด ในตัวเมืองร้อยเอ็ดมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งร้อยเอ็ด โทร ๐ ๔๓๕๑ ๑๙๓๙ ,๐ ๔๓๕๑ ๒๕๔๖ นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คิวรถจะอยู่ในสถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :321