วัดไชโยวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไชโยวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อ.ไชโย จ.อ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมเป็นวัดราษฎร์โบราณสร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้น มาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรีได้สร้าง พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่เป็นปูนขาวไม่ปิดทองไว้กลางแจ้ง ณ วัดแห่งนี้ ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยในปี พ.ศ. 2430
การเดินทาง :  เริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพหลโยธิน เข้าเส้นทางสายเอเชียผ่านบางปะอิน - บางปะหัน - อยุธยา - อ่างทอง รวมระยะทาง 105 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :424