หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สันทราย > โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก - แม่งัด
โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก - แม่งัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก - แม่งัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก ? แม่งัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ระหว่าง 2 เขต ซึ่งมีคลองชลประทานกั้นกลาง ระหว่าง 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่แตง และ อำเภอสันทราย

จำนวนผู้เข้าชม :719