หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > ถ้ำพระวัดเขาเจียก
ถ้ำพระวัดเขาเจียก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำพระวัดเขาเจียก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม. 6 ต.เขาเจียก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.61
longitude :  100.04
รายละเอียด :  ตำบลเขาเจียกมีภูเขาเจียกเป็นสัญลักษณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้และสัตว์นานาชนิด บริเวณเชิงเขาด้านทิศเหนือมีถ้ำพระซึ่งเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จำนวน 2 ถ้ำ มีพระพุทธรูปปางไสยาสและปางมารวิชัย จำนวน 39 องค์ มีบันไดขึ้นภูเขาเจียก จำนวน 839 ขั้น ถัดลงมาเป็นที่ตั้งของวัดเขาเจียกซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญของชุมชน
การเดินทาง :  จากเส้นทางรถยนต์สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41 เข้าสู่ถนนสายเขาเจียก-โคกม่วง ระยะทาง 2 กิโลเมตรเศษ เป็นที่ตั้งของภูเขาเจียกซึ่งมีถ้ำพระตั้งอยู่ บริเวณใกล้เคียงกันยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาเจียกซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญของชุมชนอีกด้วย

จำนวนผู้เข้าชม :352