หนองหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.85
longitude :  99.94
รายละเอียด :  หนองหลวงเชียงราย เป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 9,000 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ 3 ตำบล 2 อำเภอ คือตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จำนวนกว่า 1,000 ไร่ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จำนวนกว่า 1,000 ไร่ และตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย 6,000 ไร่ หนองหลวงเชียงรายจะมีลักษณะเป็นรูปทรงยาวคล้าย ๆ รูปวงรี ส่วนที่กว้างที่สุด 4.137 กม. ส่วนที่ยาวที่สุด 7.186 กม. มีพื้นที่รอบหนองหลวงและตัวหนองหลวงโดยประมาณ 12,388 ไร่ มีพื้นที่เกาะ 8 เกาะ (เกาะใหญ่ที่สุดคือเกาะแม่หม้าย มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่) รวมพืันที่เกาะทั้งหมด 516 ไร่ ได้แก่ เกาะแม่หม้าย เกาะดงมะเฟือง เกาะสันเวียงป่าเป้า เกาะสันกลาง เกาะทองกวาว เกาะไหมเย็บ เกาะขนุน และเกาะไผ่เหม
การเดินทาง :  การเดินทางไปหนองน้ำหนองหลวงจะเป็นถนนลาดยางจากจังหวัดเชียงราย ถึงตำบลเวียงชัยระยะทางประมาณ 5 กม. เดินทางโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีได้และในเส้นทางที่เราสามารถเดินทางไปได้อีก 4 เส้นทาง คือ ถนนทัพหลวง-หนองหญ้าไซ ถนนหนองไผ่ล้อม-หนองหญ้าไซ ถนนสามชุก-หนองหญ้าไซ ถนนคลันคลองชลประทาน-หนองหญ้าไซ

จำนวนผู้เข้าชม :643