เวียงกุมกาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เวียงกุมกาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1,2,11 ต.ท่าวังตาล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.75
longitude :  99.00
รายละเอียด :  เวียงกุมกาม
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถส่วนตัวมาลงตรงจุดศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามแล้วนั่งรถม้าหรือรถรางชมเวียงกุมกาม

จำนวนผู้เข้าชม :977