เขื่อนพระรามหก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนพระรามหก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเขื่อนดินแห่งแรกของประเทศไทย
การเดินทาง :  ทางรถไฟ- ลงที่สถานีรถไฟท่าเรือ รถยนต์ส่วนตัว-จากกรุงเทพผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-ผ่านอำเภอนครหลวง เข้าอำเภอท่าเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :396