บ้านเขียว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านเขียว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.อมฤต อ.ผักไห่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.47
longitude :  100.37
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  ออกจากเทศบาลเมืองผักไห่ไปประมาณ 2 กิโลเมตรเข้าทางวัดอมฤต

จำนวนผู้เข้าชม :340