วันเก่าโพนเมืองน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วันเก่าโพนเมืองน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.โพนเมืองน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.67
longitude :  104.60
รายละเอียด :  วัดป่าภูดิน (ภูดินถิ่นธรรม) วัดป่าภูดิน เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลโพนเมืองน้อย ตั้งอยู่ที่ บ้านน้อยนาเวิน หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณตรงข้ามหนองน้ำสาธารณะ หนองหิน สาเหตุที่ได้ชื่อโนนภูดินนั้น ตั้งตามลักษณะที่ตั้งซึ่งตัววัดอยู่บนโนนภูดิน ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่แต่เดิมเล่าว่า เมื่อหลายร้อยปีก่อน โนนภูดินดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในสมัยนั้น โดยจะเห็นได้จากใบเสมาหินศิลาแลงเก่าแก่ทั้งภายในโนนภูดิน และบริเวณรอบๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ใช้หินศิลาแลงมาสกัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำเป็นอิฐหินก่อเป็นตัวอาคาร (กุฏิเก็บอัฐิ) ซึ่งมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ต่อมาจึงได้มีการบูรณะซ่อมแซมให้มีใหม่ แต่ทำให้ก้อนหินมีลักษณะคล้ายคลึงกับของเดิมมากที่สุด ใบเสมาภายในวัด ใบเสมาภายในวัดป่าโนนภูดิน มีตัวอักษรจารึก ซึ่งลบเลือนตามกาลเวลาไปบ้าง ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นตัวหนังสือขอมโบราณ หรือเป็นบาลีสันสกฤตแน่ (จากการสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในตำบล) ภาพบางส่วนของใบเสมาภายในวัด ส่วนที่น่าสนใจในวัดป่าโนนภูดิน ภายในวัดป่าโนนภูดินนั้นจะพบเห็นต้นจำปาขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร ปลูกเรียงกันอยู่ด้านทิศตะวันออกของโนนภูดิน ซึ่งคาดว่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 500 ปี จากการสอบถามจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านเล่ากันว่า มีเชื้อพระวงศ์ชาวลาว อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสถานที่ดังกล่าว แล้วได้นำต้นจำปา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาปลูกไว้เพื่อรำลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอน แหล่งข้อมูล 1. นายสำรอง บุตรจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพนเมืองน้อย หมู่ที่ 1 2. นายเขียน ลอกทอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้อยนาเวิน หมู่ที่ 10 3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ห่างจากอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 13 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างถนนสาย น้อยนาเวิน-ชะแงะ

จำนวนผู้เข้าชม :330