หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > แก่งกระจาน > เขื่อนดินแก่งกระจาน
เขื่อนดินแก่งกระจาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนดินแก่งกระจาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อ.แก่งกระจาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  1. เขื่อนดินแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดินปิดกั้นแม่น้ำเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 31,000 ไร่ จึงทำให้มีทะเลสาบและมีเกาะกลางแม่น้ำ จำนวน 20-30 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมและนิยมล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของทะเลสาบ 2. แม่น้ำเพชรบุรี เป็นแม่น้ำสายหลักของชาวจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือและเล่นน้ำตามรีสอร์ทต่าง ๆ มากมาย
การเดินทาง :  เดินทางจากกรุงเทพฯ-แก่งกระจาน โดยรถตู้ปรับอากาศประจำทาง ระยะทางประมาณ 200 กม. และเดินทางถึงเขื่อนดินแก่งกระจานประมาณ 5 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :105