แหลมจองถนน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหลมจองถนน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านแหลมจองถนน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหลมจองถนน เป็นเนินดินและลาดลงไปในทะเลสาบสงขลาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ เกาะแก่งต่าง ๆ ในท้องทะเลสาบ ริมฝั่งเป็นชุมชนชาวประมง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สงบพักผ่อนทานอาหาร รับลมชมวิวจากทะเลสาบสงขลา มีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ชื่อแหลมจองถนนนี้ อาจจะเข้าใจไปถึงการสร้างถนนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ เดิมเรียกกันว่า ตำบลจงหนุน ทั้งนี้เพราะพื้นที่เป็นที่สูงและเป็นป่ารกร้างมีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่กี่ครัวเรือนบริเวณแถบนี้มีสัตว์ป่าชุกชุมและมีต้นขนุนอยู่จำนวนมา ในช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมกระจงจำนวนมากจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านจงหนุน ซึ่งหมายถึงกระจงและต้นขนุน ต่อมาจึงออกเสียงเป็นจองถนน และหมู่บ้านมีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลสาบสงขลา จึงเรียกกันว่า บ้านแหลมจองถนน
การเดินทาง :  แหลมจองถนน อยู่ตำบลจองถนน จังหวัดพัทลุงห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปตามเส้นทางสายเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอเขาชัยสนไปประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวเมือง 39กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :389