สวนสนบ่อแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสนบ่อแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านกิ่วลม ต.บ่อหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนสนบ่อแก้ว อยู่บนเส้นทางสายฮอด - แม่สะเรียง กิโลเมตรที่ 36 (อยู่เลยออบหลวงไปไม่ไกลครับ) สวนสนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษและเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสนสามใบ และยูคาลิบตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี สวนสนบ่อแก้ว สวยงามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบงามตา จึงทำให้บริเวณสถานีปลูกต้นสนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางสายเอเซียเข้านครสวรรค- กำแพงเพชร - ตาก - เถิน จากนั้นใช้เส้นทางออกจากเถิน - ลี้ (106) - ดอยเต่า - ฮอด (1103) ทางช่วงจากเถิน - ลี้ ในช่วงแรก ๆ ประมาณ 19 กม. จะเป็นทางโค้งลับตาเลยครับยังไงก็ขับแบบระมัดระวังถึงโค้งก็บีบแตรรถ (เน้นว่าแตรรถ) เส้นทางลาดยาง 2 เลนรถสวนทางกันจากนั้นก็จะมาพบกับถนนเส้น 108 (เชียงใหม่ - แม่สะเรียง) วิ่งเข้าตัว อ.ฮอด พอถึงวงเวียนหอนาฬิกาก็เลี้ยวซ้ายไป อ.แม่สะเรียงตรงไปประมาณ 30 กม. ก็จะถึงสวนสนบ่อแก้วซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้าย เลยออบหลวงประมาณ 20 กม. รถบริการประจำทาง หากเดินทางมาด้วยรถโดยสารสามารถใช้ได้หลายเส้น คือ เชียงใหม่ ? แม่สะเรียง -แม่ฮ่องสอน , เชียงใหม่ - อมก๋อย (สองแถว) แต่เอาง่าย ๆ แนะนำรถบัสสายเชียงใหม่ - แม่สะเรียง โดยไปต่อรถที่ขนส่งอาเขตเชียงแล้วไปลงที่สวนสนบ่อแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม :713