ผาสิงห์เหลียว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาสิงห์เหลียว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.11
longitude :  98.69
รายละเอียด :  อยู่ที่พื้นที่บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาล ผาสิงห์เหลียว เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ( ธรณีวิทยา ) โดยมีการทรุดตัวของแผ่นดินจนเกิดเป็นรอยชั้นของหินสลับกันสวยงามมาก มีตำนานกล่าวว่าแม้กระทั่งพญาราชสีห์ยังต้องเหลียวมองความสวยงามของผาแห่งนี้ ผาสิงห์เหลียว เป็นเสาดินที่น่าจะสูงที่สุดในประเทศไทย เพราะเสาที่สูงที่สุด สูงถึง 50 เมตร น่าจะเป็นที่ที่ชมปรากฏการนี้ได้สวยที่สุด พื้นที่ที่มีบริเวณกว้างเกือบๆ 100 ไร่ เสาดินที่ผาสิงห์เหลียวนั้นจะเป็นแบบเดียวกับที่แพะเมืองผี คือ เป็นดินลูกรัง เสาถูกยึดด้วยเนื้อดินเหนียวลูกรังปนกรวดหิน เสาดินที่ผาสิงห์เหลียวนั้นมีหลากหลายรูปร่าง รูปทรง ทำให้จินตนาการไปได้มากมาย ทั้งที่คล้ายกับกำแพงโรมัน ที่สูงร่วม 30 เมตร หรือเสาดินที่สูงที่สุดในประเทศ ทำเลที่ตั้งที่รายล้อมไปด้วยผืนป่าเต็งรังจึงทำให้สวนเสาหินแห่งนี้ดูดีกว่าที่อื่นมากมาย โดยเฉพาะถ้าเดินทางมาช่วงป่าเต็งรังเปลี่ยนสี ( ราวเดือนมกราคม ) ก็จะเห็นป่าเปลี่ยนสีและเสาดินสวยงามประกอบกันไป
การเดินทาง :  สามารถเดินทางมาโดยรถยนต์ได้สะดวก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1103 ( ถนนสายฮอด - ดอยเต่า ) ห่างจากตัวอำเภอฮอดประมาณ 18 กิโลเมตร มีป้ายบอกเส้นทางเป็นระยะๆ

จำนวนผู้เข้าชม :734