ผาวิ่งชู้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาวิ่งชู้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่5 บ้านดงดำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านดงดำ ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอฮอด 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :688